Home
 
gebruikersnaam  
 
wachtwoord  
Gegevens onthouden
 
     

SPECIALS

Risico Audit Documentlogistiek
Beperk uw bedrijfsrisico's bij sourcing.
Doe de Risico Audit!

Meer informatie over de Risico Audit van GEA

Contact: Marcel Peters

Open Source organisatie


#ITEM#
Doel van de Berichtenfabriek
Ontwikkelingsfasen
Kenmerken per fase
Ontwikkeling in de praktijk
Roadmap

De Berichtenfabriek

Gartner heeft berekend dat, in documentintensieve organisaties, het managen van documenten 30% van de integrale proceskosten voor haar rekening neemt. Door effectief gebruik te maken van innovatieve documentmanagementoplossingen kan de tijd aan het managen van documenten aanzienlijk gereduceerd worden. 

De Berichtenfabriek is een visie op de toekomst, een concept, maar ook een doel en een manier van denken over klantcommunicatie. De Berichtenfabriek gaat over het efficiënt inrichten en faciliteren van alle in- en uitgaande ‘berichtenstromen’. De Berichtenfabriek gaat ook over cross mediale regie en organisatie. Hoe ziet de Berichtenfabriek er uit?


De Berichtenfabriek is de verzameling van activiteiten, diensten en faciliteiten om documenten, ondersteunend aan de primaire werkprocessen, op de inkomende, uitgaande berichtenverkeer en het beheer van de onderliggende documenten op een professionele en klantgedreven wijze te organiseren.

Informatie-uitwisseling wordt voor bedrijven niet alleen steeds intensiever en kritischer, maar ook steeds meer door de klant gedirigeerd. Dat geldt niet alleen voor de potentiële klant die zelf op zoek gaat naar de het beste en goedkoopste product met de meest gunstige voorwaarden, maar dat geldt ook voor de bestaande klant waarvoor transacties moeten worden verwerkt of waarmee allerlei verplichtingen zijn aangegaan. De klant kruipt steeds meer in het primaire proces van de leverancier en dringt door in de poriën van elke bedrijfsvoering. Wat is daar nu zo nieuw en anders aan?

Door alle technologie zijn bedrijven veel beter in staat om klanten veel zelf te laten doen. Lees; kosten te besparen door de klant het meeste werk zelf te laten leveren. Echter hebben deze klanten veel meer kanalen tot hun beschikking die ze naar eigen behoefte inzetten om hun doel te bereiken. Ze communiceren intensief en onvoorspelbaar. Dit zal de komende jaren alleen maar gaan toenemen.
Waar voorheen een afdeling per communicatiesoort of processtap voldeed (lineair en ‘verzuild’), loopt klantcommunicatie nu zowel verticaal, horizontaal als diagonaal door het bedrijf heen (cross mediaal door alle geledingen). Van Marketing tot postkamer en van orderverwerking tot digitaal archief.

De meeste informatie- en documentintensieve organisaties zijn overwegend lineair ingericht waardoor het klantbelang alleen optimaal gediend kan worden wanneer de interne organisaties de muren weet te slechten tussen de overwegend gescheiden disciplines. Dat kost veel inspanning en dus geld. Vooralsnog kwamen banken, verzekeraars, telecom bedrijven of overheden hiermee weg. Weliswaar tegen hoge kosten, maar onderlinge afstemming is door inzet van veel energie, faalkosten en afstemmingsinspanningen mogelijk. Er zijn echter ook legio voorbeelden van bedrijven die de regie inmiddels al kwijt zijn geraakt. Ook daar kan iedereen zo een paar voorbeelden van ophoesten. De vraag is dan ook niet of we dit hadden kunnen voorkomen, maar eerder hoe gaan we er voor zorgen dat dit in de toekomst beter geregeld en georganiseerd is.

De Berichtenfabriek gaat over regievoering over alle klantcommunicatie en alle in- en uitgaande document-, informatie- of beter gezegd berichtenstromen.

       

VOLG GEA EN DISCUSSIEER MEE

          

 
 
Documentlogistiek.nl is een website van GEA consultancy | Stationsplein 28 | 1382 AD Weesp | T: 0294 - 41 09 19 | E: info@gea.nl | I: www.documentlogistiek.nl


Disclaimer